Tổng hợp các Clip về 141 trấn áp tội phạm

Mỗi chuyến ra quân có từ 10-15 người, hoạt động bất kể giờ giấc, không địa điểm cố định, khi phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag:
CÁC TIN LIÊN QUAN